MIQUEL RAMOS

València, 1979

Sóc periodista i investigador especialitzat en extrema dreta, delictes d’odi i moviments socials. Llicenciat en Ciències de la Informació i amb un màster de sociologia i antropologia de la Universitat de València.

Actualment col·labore amb La Marea, Público, i Directa, i participe a les tertúlies de Cuatro Al Día, Carne Cruda i altres programes de ràdio i televisió. He col·laborat també amb mitjans com À Punt, TV3, El Salto, Diagonal i l’edició en castellà de The New York Times. Vaig ser membre fundador del diari L’AVANÇ i vaig estar tres anys al programa Lliure i Directe de Ràdio Klara.

Sóc autor del llibre ‘Antifascistas: así se combatió la extrema derecha en española desde los años 90’ (Capitán Swing, 2022) i coordinador de l’informe ‘De los neocon a los neonazis: la derecha radical en el Estado español’ (Fundació Rosa Luxemburg, 2021). Sóc coautor del projecte crimenesdeodio.info sobre la memòria dels crims d’odi a l’Estat espanyol des de 1990 fins l’actualitat, i del projecte Sense Tòpics, sobre el tractament mediàtic del fenomen migratori.

Sóc membre de la Unió de Periodistes Valencians i del Grup de Periodistes Ramón Barnils, i he treballat com a tècnic de sensibilització a la Comissió d’Ajuda al Refugiat (CEAR-PV). He col·laborat amb diverses entitats en defensa dels drets humans i he impartit diversos cursos de formació i xerrades sobre periodisme, extrema dreta, diversitat, delictes d’odi i discriminació, desinformació, discurs d’odi i drets humans. 

Soy periodista e investigador especializado en extrema derecha, delitos de odio y movimientos sociales. Licenciado en Ciencias de la Información y con un master de sociología y antropología de la Universidad de València.

Actualmente colaboro con La Marea, Público, y Directa, y participo en las tertulias de Cuatro Al Día, Carne Cruda y otros programas de radio y televisión. He colaborado también con medios como À Punt, TV3, El Salto, Diagonal y la edición en castellano de The New York Times, entre otros. Fui miembro fundador del diario L’Avanç y estuve tres años en el programa Lliure i Directe de Ràdio Klara.

Soy autor del libro ‘Antifascistas: así se combatió la extrema derecha en español desde los años 90’ (Capitán Swing, 2022) y coordinador del informe ‘De los neocon a los neonazis: la derecha radical en el Estado español’ (Fundación Rosa Luxemburgo, 2021). Soy coautor del proyecto crimenesdeodio.info sobre la memoria de los crímenes de odio en España desde 1990 hasta la actualidad, y del proyecto SenseTòpics, sobre el tratamiento mediático del fenómeno migratorio.

Soy miembro de la Unió de Periodistes Valencians y del Grup de Periodistes Ramón Barnils, y he trabajado como técnico de sensibilización en la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR-PV). He colaborado con diversas entidades en defensa de derechos humanos y he impartido varios cursos de formación y charlas sobre periodismo, extrema derecha, diversidad, delitos de odio y discriminación, desinformación, discurso de odio y derechos humanos.

I am a journalist and researcher specializing in far right, hate crimes and social movements. Degree in Information Sciences and a master’s degree in sociology and anthropology from the University of Valencia.

I currently collaborate with La Marea, Público, and Directa, and participate in the talk shows of Cuatro Al Día, Carne Cruda and other radio and television programs. I have also collaborated with media such as À Punt, TV3, El Salto, Diagonal and the Spanish edition of The New York Times, among others. I was a founding member of the newspaper L’Avanç and spent three years on the program Liure i Directe on Ràdio Klara.

I am the author of the book ‘Antifascistas: así se combatió la extrema derecha en español desde los años 90’ (Capitán Swing, 2022) and coordinator of the report ‘From the neocon to the neonazis: the radical right in the Spanish state’ (Fundación Rosa Luxemburgo , 2021). I am co-author of the crimenesdeodio.info project on the memory of hate crimes in Spain from 1990 to the present, and of the SenseTòpics project, on the media treatment of the migration phenomenon.

I am a member of the Union of Valencian Journalists and the Ramón Barnils Group of Journalists, and I have worked as an awareness-raising technician at the Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR-PV). I have collaborated with various entities in defense of human rights and have given several training courses and lectures on journalism, extreme right, diversity, hate crimes and discrimination, disinformation, hate speech and human rights.