MIQUEL RAMOS

València, 1979

Sóc periodista i investigador especialitzat en extrema dreta i delictes i discursos d’odi. Llicenciat en Ciències de la Informació i amb un màster de sociologia i antropologia de la Universitat de València.

Actualment col·labore amb La Marea i Público, i en diversos programes de ràdio i televisió. He participat a les tertúlies de Las Cosas Claras (TVE), Cuatro Al Día (Cuatro), FAQS (TV3), À Punt Directe (À Punt), La Qüestió (À Punt), Pròxima Parada (À Punt) o Carne Cruda. He col·laborat també amb mitjans com Directa, El Salto, Diagonal, Searchlight, i l’edició en castellà de The New York Times. Vaig ser membre fundador del diari L’AVANÇ i vaig estar uns anys al programa Lliure i Directe de Ràdio Klara.

Sóc autor del llibre ‘Antifascistas: así se combatió la extrema derecha en española desde los años 90’ (Capitán Swing, 2022), traduït al català, a l’anglès i a l’alemany, i coordinador de l’informe ‘De los neocon a los neonazis: la derecha radical en el Estado español’ (Fundació Rosa Luxemburg, 2021). Sóc coautor del projecte crimenesdeodio.info sobre la memòria dels crims d’odi a l’Estat espanyol des de 1990 fins l’actualitat, i del projecte Sense Tòpics, sobre el tractament mediàtic del fenomen migratori.

Guionista i autor del podcast DIOS PATRIA YUNQUE, publicat amb Podium Podcast (PRISA), que ha estat durant vàries setmanes entre els 5 més escoltats d’Espanya.

Sóc membre de la Unió de Periodistes Valencians i del Grup de Periodistes Ramón Barnils, i he treballat com a tècnic de sensibilització a la Comissió d’Ajuda al Refugiat (CEAR-PV). He col·laborat amb diverses entitats en defensa dels drets humans. He impartit diversos cursos de formació i xerrades sobre periodisme, extrema dreta, diversitat, delictes d’odi i discriminació, desinformació, discurs d’odi i drets humans.

Soy periodista e investigador especializado en extrema derecha y delitos y discursos de odio. Licenciado en Ciencias de la Información y con un máster de sociología y antropología de la Universitat de València.

Actualmente colaboro con La Marea y Público, y en varios programas de radio y televisión. He participado en las tertulias de Las Cosas Claras (TVE), Cuatro Al Día (Cuatro), FAQS (TV3), À Punt Directe (À Punt), La Qüestió (À Punt), Pròxima Parada (À Punt) o Carne Cruda. He colaborado también con medios como Directa, El Salto, Diagonal, Searchlight y la edición en castellano de The New York Times. Fui miembro fundador del diario L’AVANÇ y estuve unos años en el programa Libre y Directo de Radio Klara.

Soy autor del libro ‘Antifascistas: así se combatió la extrema derecha en español desde los años 90’ (Capitán Swing, 2022), traducido al catalán, al inglés y al alemán, y coordinador del informe ‘De los neocon a los neonazis: la derecha radical en el Estado español’ (Fundación Rosa Luxemburg, 2021). Soy coautor del proyecto crimenesdeodio.info sobre la memoria de los crímenes de odio en España desde 1990 hasta la actualidad, y del proyecto Sense Tòpics, sobre el tratamiento mediático del fenómeno migratorio.

Guionista y autor del podcast DIOS PATRIA YUNQUE, publicado con Podium Podcast (PRISA) en 2024, que ha permanecido durante varias semanas entre los 5 más escuchados de España.

Soy miembro de la Unió de Periodistes Valencians y del Grup de Periodistes Ramón Barnils, y he trabajado como técnico de sensibilización en la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR-PV). He colaborado con diversas entidades en defensa de derechos humanos. He impartido varios cursos de formación y charlas sobre periodismo, extrema derecha, diversidad, delitos de odio y discriminación, desinformación, discurso de odio y derechos humanos.

I am a journalist and researcher specializing in far-right, hate speech and hate crimes. Degree in Information Sciences and a master’s degree in sociology and anthropology from the University of València.

 I currently collaborates with La Marea and Público, and in several radio and television programs. I have participated in the talk shows of Las Cosas Claras (TVE), Cuatro Al Día (Cuatro), FAQS (TV3), À Punt Directe (À Punt), La Qüestió (À Punt), Pròxima Parada (À Punt) o Carne Cruda. I have also collaborated with media such as Directa, El Salto, Diagonal, Searchlight, and the Spanish edition of The New York Times. I was a founding member of the newspaper L’AVANÇ and spent a few years on the Lliure i Directe program of Ràdio Klara.

I am the author of the book ‘Antifascistas: así se combatió la extrema derecha en española desde los años 90’ (Capitán Swing, 2022), translated into Catalan, English and German, and coordinator of the report ‘De los neocon to the neo-Nazis: the radical right in the Spanish State’ (Rosa Luxemburg Foundation, 2021). I am co-author of the crimenesdeodio.info project on the memory of hate crimes in Spain from 1990 to the present, and of the Sense Tòpics project, on the media treatment of the migration phenomenon.

 Screenwriter and author of the DIOS PATRIA YUNQUE podcast, published with Podium Podcast (PRISA), which has been among the 5 most listened to in Spain for several weeks.

Member of the Union of Valencian Journalists and the Ramón Barnils Group of Journalists, and I have worked as an awareness technician at the Refugee Aid Commission (CEAR-PV). I have collaborated with several organizations in defense of human rights. I have given several training courses and talks on journalism, extreme right, diversity, hate crimes and discrimination, disinformation, hate speech and human rights.